Η «υπερτροφική» Τουρκία και η «ατροφική» Ελλάδα... (τ. 111)

Το τέλος του «ανήκειν» και η ανάγκη για μια εθνοκεντρική, αυτόνομη και αυτόφωτη γεωπολιτική στρατηγική.

του δρ. Κωνσταντίνου Γρίβα

Από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, στην Ελλάδα κυριαρχεί μια άτυπη υψηλή στρατηγική, βασικό στοιχείο της οποίας είναι η ανάγκη ενσωμάτωσης σε ένα υπερεθνικό γεωπολιτικό πλέγμα. Η στρατηγική αυτή εκφράζεται συνοπτικά από την περιβόητη φράση «Ανήκομεν εις την Δύσιν».

 
Πίσω από τον αυτισμό (τ. 110)

Σκοτεινά σημεία μιας αμφιλεγόμενης επιδημίας

του Κώστα Μαντζίκου

Η ιστορία του αυτισμού χρονολογείται ήδη από το 17ο αιώνα, συγκεκριμένα από το 1779 μέχρι το 1981, όταν η Lorna Wing έκανε ευρέως γνωστό τον όρο «Σύνδρομο Asperger» στην αγγλική κοινότητα. Αργότερα, μετά τους δύο παγκόσμιους πολέμους, εμφανίστηκε επιτακτική η ανάγκη της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης (American Psychiatric Association-APA) να δημιουργήσει το πρώτο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM). Το εν λόγω DSM δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στην ταξινόμηση των διαταραχών που είχαν οι στρατιώτες του πολέμου. Μέσα σε αυτό το εγχειρίδιο, λοιπόν, αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί και ο αυτισμός με διαφορετική ορολογία.